top of page
 • Фото автораМедиторія

Внесено зміни до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за ПМГ

КМУ постановою № 376 від 21 квітня 2023 р. змінив перелік зобов’язань надавача щодо забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором.


Що зобов’язаний зробити надавач протягом строку дії договору?


Забезпечити за напрямами надання медичної допомоги в стаціонарних умовах дорослим і дітям:

 • наявність відділу з інфекційного контролю (з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості);

 • наявність затвердженого керівником надавача плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та визначеного бюджету на його реалізацію, який включає або частиною якого є плани дій з покращення гігієни рук і адміністрування антимікробних лікарських засобів;

 • проведення спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів відповідно до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженої МОЗ;

 • проведення рутинного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги (інфекціями області хірургічного втручання (за наявності хірургічних відділень), девайс-асоційованими інфекціями та інфекційними хворобами, викликаними Clostridium difficile, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників);

 • наявність у структурі надавача лабораторій мікробіологічного профілю або договору, укладеного із лабораторією мікробіологічного профілю чи іншим закладом охорони здоров’я, у якого є лабораторія мікробіологічного профілю, в якій впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST та яка акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015;

 • наявність стандартних операційних процедур з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу); стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій; затвердження переліку антимікробних лікарських засобів, які використовуються в закладі охорони здоров’я, протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії, затвердження протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів;

 • наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів;

 • наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я;

 • наявність однієї палати на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю;

 • відстань між ліжками (з усіх сторін) мінімум 1 метр;

 • наявність мінімум одного унітазу на 20 ліжок стаціонару;

 • наявність палат захисної ізоляції пацієнтів у надавачів, які проводять трансплантацію кісткового мозку;

 • проведення передопераційного бактеріологічного обстеження пацієнтів перед плановим хірургічним втручанням на S. aureus (мазок з носа), дослідження калу на виявлення токсинів А і В Clostridium difficile, бактеріологічне скринінгове дослідження щодо наявності мікроорганізмів з мультирезистентністю до антимікробних лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, затверджених МОЗ;

 • наявність приміщень/палат, що розраховані на розміщення максимально двох пацієнтів у протитуберкульозних закладах охорони здоров’я;


Забезпечити за напрямами надання медичної допомоги в амбулаторних умовах дорослим і дітям:

 • наявність затвердженого плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік, який включає або частиною якого є план дій з покращення гігієни рук (крім фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики);

 • наявність стандартних операційних процедур з гігієни рук, деконтамінації медичних виробів, очищення і дезінфекції поверхонь, поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу); стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню, реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій;

 • наявність затвердженого графіка навчань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медичних працівників з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медичних працівників і звітів щодо проведених навчальних заходів (крім фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики);

 • наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

З документом можна ознайомитися за посиланням.


Увага! Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

5 127 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page