top of page
 • Фото автораМедиторія

Увага! Медичну допомогу можуть надавати студенти, інтерни, лікарі без атестації, фармацевти тощо

На період воєнного стану до надання всіх видів медичної допомоги у закладах охорони здоров’я можуть залучатися (за їх згодою):

 • лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії

 • лікарі-інтерни

 • молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії

 • фармацевтичні працівники

 • здобувачі вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії та лікарі-інтерни надають медичну допомогу самостійно чи під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я. Інші особи беруть участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я.

 

Які обов’язки можуть виконувати вищезазначені категорії осіб?


 • Лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконують роботу за посадою лікаря-стажиста за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі або вторинній спеціалізації.

 • Лікарі-інтерни виконують обов’язки за посадою лікаря-інтерна за профілем, що відповідає спеціальності в інтернатурі.

 • Молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконують роботу на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, сестри медичної/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає здобутій спеціальності на рівні фахової передвищої або вищої освіти та спеціалізації.

 • Фармацевтичні працівники виконують роботу сестри медичної/брата медичного поліклініки, стаціонару, сестри медичної/брата медичного з паліативної допомоги, диспетчера оперативно-диспетчерської служби, помічника лікаря-стоматолога, сестри медичної/брата медичного з фізіотерапії.

 • Здобувачі вищої освіти 4-6 років навчання виконують роботу на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, сестри медичної/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає спеціальності, яка здобувається на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 • Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація») виконують роботу сестри медичної/брата медичного поліклініки, стаціонару, сестри медичної/брата медичного з паліативної допомоги, диспетчера оперативно-диспетчерської служби, помічника лікаря-стоматолога, сестри медичної/брата медичного з фізіотерапії.

 • Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» виконують роботу асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта.

 

Як органи виконавчої влади, державні структури, заклади охорони здоров’я можуть залучати фахівців до надання медичної допомоги?


Шляхом відрядження лікарів-інтернів до закладів охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, для виконання обов’язків за посадою лікаря-інтерна. Строк відрядження лікарів-інтернів не може перевищувати 30 календарних днів. Допускаються повторні відрядження з проміжком часу між ними не менше 30 календарних днів. Строк повторного відрядження також не може перевищувати 30 календарних днів. У разі потреби здійснюється оптимізація та внесення змін до графіків освітнього процесу для лікарів-інтернів.


Шляхом направлення здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики до закладів охорони здоров’я. У разі потреби здійснюється оптимізація та внесення змін до графіків освітнього процесу для здобувачів вищої освіти.


Шляхом укладення цивільно-правових або трудових договорів у закладах охорони здоров’я на строк не більше ніж період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану та 3 місяці після його припинення чи скасування з:

 • лікарями-спеціалістами без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії

 • молодшими спеціалістами з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії

 • фармацевтичними працівниками

 

З постановою КМУ від 21.04.2023 року № 375 «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4-6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» можна ознайомитися за посиланням.


А ми нагадуємо, що НСЗУ оголосило про запровадження інформаційної системи на базі SAP. Керівники закладів та їх заступники вже можуть ознайомитися з детальною інформацією.


P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

908 переглядів0 коментарів

Commenti


bottom of page