top of page
  • Фото автораМедиторія

Фінансування безперервного професійного розвитку лікарів: ухвалена відповідна постанова!

КМУ ухвалив постанову від 10 березня 2023 року № 216 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік».


Постанова спрямована на забезпечення безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, тобто вона дасть змогу спрямувати бюджетні кошти на відшкодування витрат для здійснення БПР.


А тепер детальніше…


Структурні підрозділи отримують бюджетні кошти пропорційно до кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах БПР, крім лікарів, які:

  • отримали путівку на проходження циклів тематичного удосконалення в закладах вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти»;

  • проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та державну оцінку компетентностей як працівники системи екстреної медичної допомоги та отримали відповідний документ.

Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності отримують бюджетні кошти від структурних підрозділів у граничному розмірі до 2000 грн на одного лікаря відповідно до укладених ними договорів про відшкодування витрат лікарів за основним місцем роботи у цьому закладі охорони здоров’я на оплату навчання на заходах БПР (далі — договори). Відповідні договори укладаються між структурними підрозділами та закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, між закладами охорони здоров’я комунальної форми власності та лікарями, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров’я.


Заклади охорони здоров’я на підставі затверджених ними щорічних планів навчання лікарів на заходах БПР подають до структурних підрозділів дані щодо кількості лікарів. Структурні підрозділи подають зведені дані до МОЗ України. МОЗ України визначає показники кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, яким буде відшкодовано витрати на оплату навчання на заходах БПР та доводить ці показники до структурних підрозділів. Структурні підрозділи доводять показники до закладів охорони здоров’я, які на підставі цих даних здійснюють коригування щорічних планів навчання лікарів.


Критерії визначення закладами охорони здоров’я комунальної форми власності черговості включення лікарів до щорічних планів навчання лікарів на заходах БПР визначаються МОЗ України!


Після проходження навчання на заході БПР лікар надає закладу охорони здоров’я комунальної форми власності за основним місцем роботи оригінал документа про оплату власної участі у цьому заході та завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження навчання на заході БПР.


Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності щомісяця з 1 по 5 число (за грудень – до 18 грудня поточного року) подають звіт структурним підрозділам щодо кількості лікарів, які пройшли навчання на заходах БПР та потребують відшкодування витрат, а також відомості про фактично понесені витрати кожним лікарем за навчання і суми, які підлягають відшкодуванню. Структурні підрозділи здійснюють перерахування бюджетних коштів відповідно до звітів.


Бюджетні кошти для відшкодування лікарям витрат на здійснення БПР зараховуються на рахунки закладів охорони здоров’я комунальної форми власності.


Заклад охорони здоров’я комунальної форми власності протягом 5 робочих днів після отримання бюджетних коштів від структурних підрозділів здійснює відшкодування лікарям витрат на здійснення БПР. У разі коли вартість навчання на заході БПР перевищує граничний розмір відшкодування витрат на одного лікаря (2000 грн), лікарю перераховуються кошти в межах визначеної цим Порядком суми відшкодування.


Структурні підрозділи та одержувач бюджетних коштів щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають МОЗ України інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання Мінфіну до 30 числа.


Увага! З Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік, ви можете ознайомитися за посиланням.P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

9 240 переглядів0 коментарів

Commentaires


bottom of page