top of page
  • Фото автораМедиторія

Який звіт повинні подати аптечні заклади до 15 листопада?

Постановою КМУ від 1 листопада 2022 року № 1225 внесено зміни до постанов щодо реалізації Програми медичних гарантій в частині відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації).


Аптечні заклади, які отримали відшкодування вартості відпущених лікарських засобів на підставі внесеної інформації до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без формування звітів про відпущені лікарські засоби та їх вартість, мають подають звіти про відпущені лікарські засоби та їх вартість щодо зазначених лікарських засобів до 15 листопада 2022 року!


У разі неподання звіту вартість лікарських засобів, яка відшкодована на підставі даних ЕСОЗ, підлягає поверненню Національній службі здоров’я України шляхом зменшення суми оплати у наступних звітних періодах.


За результатами аналізу звітів, у разі наявності підстав, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за попередні звітні періоди, сума оплати у поточному або наступних звітних періодах коригується відповідно до документів (інформації), на підставі яких здійснюється відшкодування вартості відпущених лікарських засобів.


Для аптечних закладів, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації:

  • у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до ЕСОЗ положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до ЕСОЗ не застосовуються;

  • відшкодування вартості лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється на підставі зведених звітів щодо лікарських засобів, відпущених за паперовими рецептами, в порядку, визначеному МОЗ України.


Джерело: МОЗ України

90 переглядів
bottom of page