top of page
 • Фото автораМедиторія

КМУ звернув увагу на платні медичні послуги: відповідна постанова оприлюднена

Оновлено: 6 днів тому

Оприлюднена постанова КМУ від 5.07.2024 №781 «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб».


Перелік випадків, за яких юридичні і фізичні особи здійснюють повну оплату наданих послуг з медичного обслуговування населення:

 1. Надання послуг з медичного обслуговування населення без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства.

 2. Надання послуг з медичного обслуговування населення за договорами з юридичними особами.

 3. Надання послуг з медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління Державного управління справами та державних органів, які входять до сектору безпеки і оборони, пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту.

 4. Надання послуг з медичного обслуговування населення, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.


Перелік випадків, за яких юридичні і фізичні особи здійснюють оплату додаткових послуг:

 1. Надання послуг з медичного обслуговування населення за місцем проживання (перебування) пацієнта за самостійним вибором пацієнта за умови відсутності показання для їх надання.

 2. Самостійний вибір лікуючого лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги у плановому порядку у стаціонарних умовах.

 3. Перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта. 


Внесені зміни у додаток 3 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Надавач зобов'язаний забезпечувати прозорість надання медичних послуг, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб, шляхом:


 • встановлення переліку послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб, їх вартості, які оприлюднюються на веб-сайті закладу охорони здоров’я та розміщуються на інформаційних стендах всередині закладу охорони здоров’я;

 • оприлюднення переліку послуг з медичного обслуговування населення, що надаються закладом охорони здоров’я для пацієнтів безоплатно, за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, зокрема в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення, на веб-сайті закладу охорони здоров’я та розміщення на інформаційних стендах всередині закладу охорони здоров’я;

 • оформлення надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб відповідними підтвердними документами, внесення до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, здійснення розрахунку виключно в безготівковій формі.


Змінився перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності.

Мова йде про послуги, пов’язані із:


 • поглибленим навчанням окремих предметів понад обсяг послуг навчального плану;

 • відпрацюванням студентами закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку професіоналів і фахівців у сфері охорони здоров’я, практичних, лабораторних і семінарських занять із профільних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин;

 • ліквідацією студентами академічної різниці, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів, у разі їх переводу та поновлення в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку професіоналів і фахівців у сфері охорони здоров’я;

 • повторним вивчанням відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів із наступним складенням іспитів та заліків;

 • навчанням іноземців в інтернатурі, лікарській резидентурі, аспірантурі, докторантурі, їх професійним стажуванням;

 • проходженням лікарями, фармацевтами/провізорами та іншими професіоналами у сфері охорони здоров’я циклів тематичного удосконалення, циклів спеціалізації та професійним стажуванням понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах;

 • навчанням лікарів-інтернів, фармацевтів-інтернів і лікарів-резидентів на умовах контракту за кошти юридичних і фізичних осіб;

 • наданням послуг із легалізації документів про освіту у сфері охорони здоров’я;

 • повторною підготовкою на освітній частині інтернатури лікаряінтерна, фармацевта-інтерна;

 • отриманням другої спеціальності в магістратурі, інтернатурі чи лікарській резидентурі.


Долучайтеся до нас у Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також y Viber та WhatsApp. Та будьте в курсі актуальних новин зі світу медицини.


P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

258 переглядів0 коментарів

Comentarios


bottom of page