top of page
  • Фото автораМедиторія

Як будуть зараховувати випускників в інтернатуру у 2022 році?

Запуск системи електронного рейтингового розподілу в інтернатуру відбудеться з 2023 року. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та змінами, що відбулися у галузі освіти, розподіл і зарахування випускників спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2022 році відбуватиметься в особливому порядку.


Випускники, які навчалися за держзамовленням


Розподіл в інтернатуру проводиться для випускників, які навчалися в закладах вищої освіти за держзамовленням на основі рейтингу. Такі студенти отримують від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, можуть самостійно обирати місце проходження інтернатури в медзакладах приватної/державної форми власності.


Формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі кадрових потреб сфери охорони здоров’я, в тому числі спричинених бойовими діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів-інтернів у відповідних областях й академічної успішності. У разі рівності результатів успішності студентів враховується їхній сімейний стан, наявність статусу особи з інвалідністю випускника та/або членів його сім’ї.


Формування пропозицій випускникам проводиться комісією не пізніше ніж за 2 тиж до закінчення ними навчання у закладі вищої освіти.


Якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за держзамовленням, погоджується з пропозицією комісії, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність і місце проходження інтернатури.


У разі, якщо випускник відмовився від пропозиції комісії та письмово повідомив про це заклад вищої освіти, він отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури. Далі він обирає місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі, звертається до керівника бази стажування та, у разі підтвердження наявності вакантної посади чи місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування на навчання.


Випускники, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб


Випускники, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб, отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури. Випускник звертається до регіональних департаментів (управлінь) охорони здоров’я для обрання місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі чи до керівників закладів охорони здоров’я приватної форми власності, які визначені МОЗ України базами стажування, або до керівників закладів охорони здоров’я державної форми власності.


Далі він має подати документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до департаменту охорони здоров’я обласної чи Київської міської військової адміністрації, в сфері управління якого знаходиться база стажування – місце проходження практичної частини підготовки в інтернатурі.


Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

  • регіонального департаменту охорони здоров’я – у разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів комунальної форми власності. Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів;

  • керівника закладу вищої освіти – у разі проходження інтернатури на базах стажування лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру за кошти фізичних (юридичних осіб);

  • керівника бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності, яку визначено МОЗ України базою стажування лікарів-інтернів – у разі влаштування випускника закладу вищої освіти на посаду лікаря-інтерна.


У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад вищої (післядипломної) освіти, в якому проводитиметься очна частина підготовки, та база стажування.


Для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву та інші документи до закладу вищої освіти не пізніше 20 липня поточного року. Випускник зобов’язаний з’явитися на базу стажування для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1 серпня поточного року та до закладу вищої (післядипломної) освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі не пізніше 1 вересня поточного року.


Нижче можна ознайомитися з алгоритмом розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру у поточному році.

Джерело: МОЗ України


1 100 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page