top of page
  • Фото автораМедиторія

Моніторинг медзакладів щодо дотримання умов ПМГ: що саме змінилося?

КМУ вніс зміни до Постанови від 25.04.2018 року №410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Про що йде мова?

 

Додано зміни у розділі «Укладення договору»

  • Якщо у минулому періоді щодо суб’єкта господарювання, який укладає договір, складався план усунення виявлених порушень або план заходів з удосконалення медичного обслуговування, разом із заявою подаються відповідні документи та інформація, що підтверджують виконання цього плану, якщо вони не були надані раніше.

 

Змінена та доповнена Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій


Надано визначення моніторингу, його видів та ризик-орієнтованого підходу.

Нові визначення

Змінилися права та обов’язки сторін.

Які права у замовника?

Права надавача доповнено

Коли надавач зобов'язаний коригувати дані, внесені в ЕСОЗ?

Що буде у разі виявлення порушень за результатами автоматичного моніторингу?

Детальніше про план заходів з удосконалення медичного обслуговування

А як щодо звітності надавача?

Що робити зі звітом, коли виявили порушення?

Умови, порядок та строки оплати медичних послуг. Ціна договору.

Що змінилося в оплаті медичних послуг?

Як визначається дата усунення порушень?

Чи може бути переглянута загальна орієнтовна ціна договору?

Коли замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за договором?

Що виключено?

Типова форма договору доповнена

Нові пункти

Коли замовник зупиняє оплату за пакетом медичних послуг?

Форс-мажорні обставини

Коли замовник може відмовитися від договору в односторонньому порядку?

Коли замовник може відмовитися від окремого пакета в односторонньому порядку?

 
Доповнено Типову форму договору додатком 4 такого змісту: «Порядок здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення»

Додаток 4

З Постановою КМУ від 17.10.2023 року №1093 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» можна ознайомитися за посиланням.


Нагадуємо, відтепер акт санітарно-епідеміологічного обстеження для отримання ліцензії на медичну практику не потрібний.


P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

1 800 переглядів

Comments


bottom of page