top of page
 • Фото автораМедиторія

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»: принцип оплати та облік медичних послуг

НСЗУ надала розʼяснення щодо принципу оплати та обліку наданих медичних послуг за пакетом медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».


Щодо принципу оплати та обліку наданих медичних послуг за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»

Відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2023 року № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» (далі – Порядок), тариф на медичні послуги з профілактики, діагностики, спостереження та лікування в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 150 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.


Фактична вартість медичних послуг з профілактики, діагностики, спостереження та лікування в амбулаторних умовах за місяць, що надаються за кожним договором для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги згідно з даними електронної системи охорони здоровʼя, дорівнює глобальній ставці на місяць.


Відповідно до Постанови КМУ від 13.04.2024 року № 428 «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» НСЗУ оплачує медичні послуги в рамках епізоду типу «Профілактика» з метою проведення профілактичних оглядів пацієнтів не більше ніж один раз на рік для одного пацієнта, а також оплачує медичні послуги при гострих захворюваннях в рамках епізоду типу «Лікування» виключно у разі завершення даного епізоду.


Щодо обліку наданої медичної допомоги дорослим і дітям за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» в ЕСОЗ

Відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ, затвердженого наказом МОЗ України від 28.02.2020 року № 587, сукупність усіх записів про пацієнта в Реєстрі складає електронну медичну карту пацієнта. Медичні записи, що внесені до Реєстру відповідно до цього Порядку, є первинною обліковою медичною документацією в електронній формі. Тому в ЕСОЗ необхідно вносити інформацію щодо всіх наданих медичних послуг і не вносити інформацію щодо ненаданих, оскільки це буде вважатися фальсифікацією медичної документації.


Для коректного внесення інформації до ЕСОЗ за допомогою медичної інформаційної системи (далі – МІС), яка підключена до центральної бази даних ЕСО3, з метою включення її до звіту про фактично надані медичні послуги, надаємо рекомендації щодо ведення ЕМЗ, що свідчать про надану медичну допомогу, і маркуються як такі, що належать до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».


При наданні медичної допомоги в межах пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» НСЗУ оплачує такі типи епізодів:

1. «Профілактика»

2. «Діагностика»

3. «Лікування»


Зазначаємо, що медична допомога в амбулаторних умовах за напрямами:

 • «Реабілітація» надається та оплачується за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»

 • «Паліативна допомога» надається та оплачується за пакетами «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Первинна медична допомога» (пункт 17 специфікацій)


Консультування фахівцями з реабілітації може обліковуватися за типом епізоду «Діагностика» (за умови створення епізоду безпосередньо самим лікарем) та у взаємодіях, за типом епізоду «Лікування» (за умови створення епізоду іншими лікарями) в рамках пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».


Консультування та обстеження пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, може обліковуватися за типом епізоду «Діагностика» пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», крім тих обстежень, які визначено в переліку специфікацій пакетів «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» (пункт 7) та «Первинна медична допомога» (пункти 4, 5).


Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря

 • направлення лікуючого лікаря

 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого

 • самозвернення до лікаря, в якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом

 • самозвернення у невідкладному стані


Щодо обліку наданої медичної допомоги дорослим і дітям за епізодом типу «Профілактика»

Епізоди типу «Профілактика» створюються при проведенні обовʼязкових медичних профілактичних оглядів дітей, а також інших визначених груп населення відповідно до чинного законодавства.


Профілактичні заходи, проведені пацієнтам з хронічними та гострими захворюваннями, кодуються в рамках епізоду «Лікування» пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» або за пакетом «Первинна медична допомога». Зазначаємо, що профілактичні огляди ініціюються лікарями закладів/ФОП первинної медичної допомоги, зокрема, саме вони створюють епізод «Профілактика», в рамках якого видають направлення на консультації та обстеження. Лікарі закладів спеціалізованої медичної допомоги на підставі електронного направлення, виданого лікарем закладу/ФОП первинної медичної допомоги обліковують свої дії шляхом створення епізоду типу «Профілактика» та інших електронних медичних записів (ЕМ3).


Зазначаємо, що відповідно до Постанови КМУ від 13.04.2024 року № 428 «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» один раз на рік для одного пацієнта оплачуються обстеження, які обліковані типом епізоду «Профілактика», за такими основними діагнозами:

 • Гінекологічне обстеження (код Z01.4 Гінекологічне обстеження (загальне) (чергове) один раз на рік). Підставою для отримання послуги, крім електронного направлення, може бути самозвернення. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Рентгенологічне обстеження (код Z01.6 Радіологічне обстеження, не класифіковане в інших рубриках + інтервенція 58500-00 Рентгенографія грудної клітки). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Обстеження очей та зору (код Z01.0 Обстеження очей та зору). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Обстеження вух та слуху (Z01.1 Обстеження вух та слуху). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z10.3 Чергове загальне медичне обстеження здоровʼя членів спортивних команд (непрофесійних команд, дитячих). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z02.2 Обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z10.8 Чергове загальне медичне обстеження здоровʼя інших певних груп населення: школярів та студентів. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

Профілактичні огляди дітей проводяться згідно з галузевими стандартами. Відповідно до МКХ-10-АМ та австралійських стандартів при проведенні профілактичних оглядів основним діагнозом може бути:

 • Z00.1 Чергове обстеження стану здоровʼя дитини (проведення тестів для оцінки розвитку дитини грудного та раннього віку). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z00.2 Обстеження в період швидкого росту в дитинстві. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • 200.3 Обстеження з метою оцінки стану розвитку підлітків. Стан пубертатного розвитку. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.


Також при профілактичних оглядах дорослих відповідних категорій та дітей в рамках епізоду «Профілактика» обліковуються консультування та обстеження за такими діагнозами:

 • Z00.0 Загальний медичний огляд. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z02.0 Обстеження у зв'язку з вступом: до навчального закладу, до дошкільного (навчального) закладу. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z02.5 Обстеження для участі у спортивних змаганнях (для членів не професійних спортивних команд). У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.

 • Z02.8 Інші обстеження з адміністративною метою обстеження перед поїздкою до літнього табору (для дітей) або для усиновлення. У межах інших типів епізодів даний діагноз як основний діагноз оплачуватися не буде.


У разі проведення імунізації в закладах спеціалізованої медичної допомоги, лікарні обліковують свої дії в рамках епізоду «Профілактика» за основним діагнозом, представленим у Додатку 1 (див. нижче). Звертаємо увагу про необхідність внести ЕМЗ про вакцинацію в ЕСОЗ, а не тільки зазначати коди інтервенцій з вакцинації.


Щодо обліку наданої медичної допомоги дорослим і дітям за епізодом типу «Діагностика»

Епізод типу «Діагностика» створюється для проведення консультування та діагностичних обстежень пацієнта/пацієнтки без призначення лікування. Відповідно до умов закупівлі медичних послуг підставою для відкриття епізоду такого типу є електронне направлення. Епізод типу «Діагностика» створюється для обліку діагностичних обстежень, що проводяться у таких випадках пацієнтів:

 • Обстеження особи, яка була скерована лікарями ВЛК

 • Обстеження особи, яка була направлена лікарем-спеціалістом свого або

іншого закладу спеціалізованої медичної допомоги або лікарем закладу/ФОП первинної медичної допомоги.


Якщо лікар-спеціаліст ухвалив рішення додатково обстежити пацієнта, що не було визначено електронними направленнями від інших лікарів, то він може це зробити таким чином:

 1. Лікар запідозрив у пацієнта певний діагноз, але вирішив не призначати лікування, а просто обстежити. У такому випадку лікар створює епізод типу «Діагностика», кодує основний діагноз зі статусом «попередній». У разі спостереження за пацієнтом та отримання результатів обстеження, які не підтвердили попередній діагноз, лікар в останній взаємодії перед закриттям епізоду змінює статус основного діагнозу з «попереднього» на «спростований». У разі підтвердження діагнозу лікар в останній взаємодії перед закриттям епізоду типу «Діагностика» змінює статус основного діагнозу з «попереднього» на «заключний». У разі ухвалення лікарем рішення про лікування пацієнта з даним діагнозом, лікар-спеціаліст відкриває новий епізод «Лікування», в рамках якого основний діагноз обліковується як «заключний».

 2. Лікар запідозрив у пацієнта певний діагноз, але поряд з обстеженням призначав ще й, наприклад, симптоматичне лікування – у такому випадку створюється епізод «Лікування», у першій взаємодії статус основного діагнозу визначається як «попередній», після обстеження та встановлення діагнозу статус достовірності основного діагнозу змінюється на «заключний». Після закінчення лікування епізод закривається.


Отже, звертаємо увагу на важливість вказання правильного статусу достовірності основного діагнозу.


Щодо обліку наданої медичної допомоги дорослим і дітям за епізодом тuпy «Лікування»

Епізод за типом «Лікування» створюється для обліку дій при гострих станах,

плановій медичній допомозі, відновленні після операції або стаціонарного лікування та спостереженні/лікуванні хронічних захворювань в осіб, які звернулися за медичною допомогою.


Гострі стани – це захворювання, що швидко виникають, мають чіткі симптоми, та вимагають невідкладної допомоги або негайного початку лікування. До гострих станів також належать загострення хронічних захворювань, які вимагають надання невідкладної допомоги або негайного початку лікування. Тому пріоритетність надання медичної допомоги в ЕСОЗ повинна позначатися як «ургентна». Прикладами гострих станів може бути приступ астми, перелом кістки, опіки, бронхіт, пневмонія тощо.


Хронічні стани – це захворювання, які розвиваються повільніше, можуть прогресувати з часом, потребують планової медичної допомоги (поза загостреннями) та постійного медичного догляду, їх неможливо вилікувати, а можна лише контролювати. Поширеними хронічними захворюваннями є артрит, хвороба Альцгеймера, діабет, хвороби серця, артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба нирок тощо.


Стани, які потребують планової допомоги, – це стани, при яких пацієнт звертається за медичною допомогою з приводу симптомів, які не є загрозливими для життя і не обмежують повсякденну діяльність. До таких станів також належать випадки, коли після хірургічного та/або стаціонарного лікування пацієнт продовжує лікування на амбулаторному рівні.


Наголошуємо, що облік наданих послуг за типом епізоду в ЕСОЗ не змінився. Проте, звертаємо увагу на деякі важливі моменти обліку наданих послуг:

 • Епізод типу «Лікування» можуть створювати лікарі-спеціалісти, які перелічені у Додатку 2 (див. нижче). Запроваджуються з 01.06.2024 року.

 • Виписувати направлення на обстеження тільки при наявності у пацієнта показань та відповідно до галузевих стандартів. Обстеження пацієнта за його проханням не фінансується НСЗУ.

 • Вказувати пріоритетність надання медичної допомоги: ургентна чи планова (і в направленні, і у взаємодії).

 • Вказувати правильний статус достовірності діагнозу, зокрема, «попередній», «диференціальний», «заключний», «спростований», «введений помилково».

 • Вказувати правильний клінічний статус основного діагнозу, зокрема, «вилікуваний», «активний», «рецидив», «ремісія» або «завершений».

 • Виставляти у додатковому діагнозі коди рубрики «Додаткові коди для хронічних станів (U78 – U88)» за наявності даного захворювання у пацієнта.

 • Залишати епізод типу «Лікування» відкритим, поки пацієнт з хронічним захворюванням спостерігається у лікуючого лікаря-спеціаліста.

 • Створювати ЕМЗ «План лікування» при всіх хронічних станах, а також при призначені та виконанні інтервенцій, що повторюються та виконуються курсом. Плани лікування при хронічних захворюваннях запроваджуються з 01.07.2024 року, при станах, що потребують планової медичної допомоги, – з 01.09.2024 року, при гострих станах – з 01.11.2024 року.

 • Обліковувати надану медичну допомогу відповідно до професійних обовʼязків лікарів і фахівців та зареєстрованої посади в ЕСОЗ. Кожен лікар-спеціаліст, який проконсультував пацієнта, оформлює взаємодію, в якій кодує основний діагноз (може бути попереднім), та обліковує свої дії й інтервенції. Наприклад, лікар-хірург дитячий не може у створеній ним взаємодії облікувати консультацію невролога дитячого та інтервенцію «92016-00 Тонометрія», оскільки остання входить у блок «1835 Інші діагностичні офтальмологічні тести, вимірювання або дослідження», тобто не входить в перелік компетенцій лікаря-хірурга. Дата запровадження 01.06.2024 року.

 • Діагностичні звіти та процедури, які обліковують послуги, надані пацієнту в межах однієї взаємодії (візиту) одним лікарем, вкладати обовʼязково у цю взаємодію, а не створювати окремі ЕМЗ (діагностичні звіти та процедури) поза цієї взаємодії. Дата запровадження з 01.06.2024 року.

 • Дотримувати клінічний маршрут пацієнта, зокрема, у разі ухвалення рішення лікарем-спеціалістом щодо подальшого обстеження пацієнта або скеровування його на госпіталізацію, безпосередньо лікар-спеціаліст виписує направлення на всі необхідні обстеження та госпіталізацію. Нагадуємо, що у разі надання пацієнтом дозволу, лікар може отримати всю інформацію з ЕСОЗ про медичний стан пацієнта.


Інформуємо про основні моменти, які будуть впливати на підготовку звіту на оплату з 01.06.2024 року:

 • НСЗУ не оплачує послуги, що включені до Постанови від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровʼя та вищих медичних навчальних закладах».

 • При гострих станах (ЕМЗ епізоду типу «лікування», статус пріоритетності – ургентна) буде проводитись обʼєднання всіх ЕМЗ різних типів епізоду, що створені на одного унікального пацієнта в одному закладі з подальшим групуванням інтервенцій за категоріями відповідно до таблиці співставлення та правил викладених у Додатку 3 при закритті епізоду (див. нижче). Наприклад, якщо в ЕМ3 пацієнта в одному ДЗ обліковано Т34016 Аналіз; тригліцериди, а через декілька днів у взаємодії – Т34024 Аналіз; холестерин/тригліцериди, це буде вважатися однією інтервенцією. Дане правило не буде відноситися до консультацій лікарів-спеціалістів.

 • При хронічних станах та плановій медичній допомозі буде проводитись обʼєднання всіх ЕМЗ різних типів епізоду з подальшим групуванням інтервенцій за категоріями відповідно до таблиці співставлення та правил, викладених у Додатку 3, наприкінці місяця.

 • Інтервенції 90762-01 План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс та 90762-00 План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс будуть оплачуватися тільки за умови новоствореного ЕМЗ «План лікування».

 • Інтервенції з вакцинації будуть оплачуватися лише у випадку внесення ЕМЗ про вакцинацію в ЕСО3.


Наголошуємо, що НСЗУ запроваджує автоматичний моніторинг щодо:

 • обґрунтованості (відповідно до галузевих стандартів) створення направлень на обстеження пацієнтів та проведення лікувальних інтервенцій;

 • відповідності закодованих інтервенцій професійним обовʼязкам лікаря-спеціаліста та зареєстрованій посаді в ЕСОЗ;

 • обґрунтованості кодування одним лікарем декількох інтервенції з одночасного консультування та навчання (блок 1867, 1878, 1879 в АКМІ) упродовж місяця.


Додаток 1. Перелік кодів діагнозів для обліку імунізації

Z23 Необхідність імунізації проти однієї бактеріальної хвороби

Z23.0 Необхідність імунізації тільки проти холери

Z23.1 Необхідність імунізації тільки проти черевного тифу та паратифу [ТАВ]

Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу [БЦЖ]

Z23.5 Необхідність імунізації тільки проти правця

Z23.6 Необхідність імунізації тільки проти дифтерії

Z23.7 Необхідність імунізації тільки проти кашлюку

Z23.8 Необхідність імунізації проти іншої однієї бактеріальної хвороби


Z24 Необхідність імунізації проти однієї певної вірусної хвороби

Z24.1 Необхідність імунізації проти вірусного енцефаліту, що передається членистоногими

Z24.2 Необхідність імунізації проти сказу

Z24.4 Необхідність імунізації тільки проти кору

Z24.5 Необхідність імунізації тільки проти краснухи [червоної висипки]

Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту


Z25 Необхідність імунізації проти іншої однієї вірусної хвороби

Z25.0 Необхідність імунізації тільки проти епідемічного паротиту

Z25.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї вірусної хвороби

Z26.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї інфекційної хвороби


Z27 Необхідність імунізації проти комбінації інфекційних хвороб

Z27.0 Необхідність імунізації проти холери, черевного тифу та паратифу [холера + TAB]

Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку, комбінована [ДПК]

Z27.2 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та черевного тифупаратифу [ДПК + ТАВ]

Z27.3 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та поліомієліту [ДПК +поліомієліт]

Z27.4 Необхідність імунізації проти кору-епідемічного паротиту-краснухи [КПК]

Z27.8 Необхідність імунізації проти інших комбінацій інфекційних хвороб


Z28 Непроведена імунізація

Z28.0 Імунізація не проведена у зв'язку з медичними протипоказаннями

Z28.1 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його переконання або під впливом оточення

Z28.2 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або неуточнених причин

Z28.8 Імунізація не проведена з інших причин


Додаток 2. Лікарі, які можуть відкривати епізод «Лікування» в рамках пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»

Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-генетик, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий,  та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нарколог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-профпатолог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-психіатр дитячий, та/або лікар-психіатр підлітковий, та/або лікар-психолог, та/або лікар-психотерапевт, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-фізіотерапевт,  та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар-хірург щелепно-лицевий, та/або лікар-трансплантолог


Додаток 3. Пояснення до деяких кодів лабораторних обстежень

Код

Інтервенція

Перелік показників, які включає код

A34011

Загальний аналіз крові

Гемоглобін, лейкоцити з формулою, еритроцити, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

A34001

Аналіз; кров

Загальний аналіз крові + тромбоцити + ретикулоцити

B34029

Аналіз; коагулограма

Щонайменше три з переліку B34014; B34025; B34009; B34022; B34026

T34004

Профіль ліпідів

T34016 тригліцеридів,

T34006 рівень холестерину,

T34011 ліпопротеїнів високої щільності,

T34013 ліпопротеїнів низької щільності

D34008

Аналіз; функція печінки («Печінкові проби»)

Щонайменше три показника переліку:

D34002 Аналіз; аланінамінотрансфераза

D34005  Аналіз; аспартат-амінотрансфераза

D34006  Аналіз; білірубін

D34007 Аналіз; гама-глутамілтрансфераза

D34003 Аналіз; лужна фосфатаза

A34021  

Аналіз; електроліти/ функціональні тести печінки

Електроліти. щонайменше три показника з переліку:

A34014 Аналіз; калій

A34006 Аналіз; кальцій

A34017 Аналіз; натрій

A34007 Аналіз; хлориди

Щонайменше три показника з переліку: D34002 Аналіз; аланінамінотрансфераза

D34005 Аналіз; аспартат-амінотрансфераза

D34006 Аналіз; білірубін

D34007 Аналіз; гама-глутамілтрансфераза

D34003 Аналіз; лужна фосфатаза

U38006

Аналіз; функція нирок

U34005 Аналіз; азот сечовини крові,

U34002 Аналіз; креатинін,

U34003 Аналіз; сечовина

A34008

Аналіз; електроліти

Електроліти. щонайменше три показника з переліку:

A34014 Аналіз; калій

A34006 Аналіз; кальцій

A34017 Аналіз; натрій

A34007 Аналіз; хлориди

A34018

Вітамінний аналіз

Вітаміни – визначення іншого вітаміну, крім B34015 Аналіз; вітамін B12 та T34031 Аналіз; вітамін D

K34003

Аналіз; кардіоензими

Включає визначення щонайменше двох показників з переліку

D34005 Аналіз; аспартат-амінотрансфераза, K34004 Аналіз; креатинкіназа

T34012 Аналіз; лактатдегідрогеназа

A34043

Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення)

Включає прокальцитонін

L33001

Аналіз; ревматоїдний фактор

Включає додатково серомукоїд

A34030

Аналіз; біохімія

Включає щонайменше три дослідження з нижче вказаних:

D34008 Аналіз; функція печінки («Печінкові проби»)

B34029 Аналіз; коагулограма

U38006 Аналіз; функція нирок

A34008 Аналіз; електроліти

K34003 Аналіз; кардіоензими

T34004 Профіль ліпідів

T34015 Аналіз; функція щитовидної залози

A34012

Аналіз; мульти-біохімічний аналіз

Включає щонайменше чотири дослідження з нижче вказаних:

D34008 Аналіз; функція печінки («Печінкові проби»)

B34029 Аналіз; коагулограма

U38006 Аналіз; функція нирок

A34008 Аналіз; електроліти

K34003 Аналіз; кардіоензими

T34004 Профіль ліпідів

T34015 Аналіз; функція щитовидної залози

A33041

Аналіз; раковий антиген

Все інше, крім

A33026 Аналіз; раковий антиген СА 125,

A33027 Аналіз; раковий антиген СА 15-3;

A33028 Аналіз; раковий антиген СА 19-9

A33050

Аналіз; пухлинний маркер

Все інше, крім

Y34003 Аналіз; простатичний специфічний антиген (ПСА);

Y34011 Аналіз; вільний/загальний простатичний специфічний антиген (ПСА)

A37001

Аналіз; гістопатологія

Все інше, крім

H37001 Аналіз; гістопатологія; вуха,

X37002 Аналіз; гістопатологія; генітальна; жіноча

Y37001 Аналіз; гістопатологія; генітальна; чоловіча

X37006 Аналіз; гістопатологія; грудні залози; жіноча

Y37003 Аналіз; гістопатологія; грудні залози; чоловіча

T37001 Аналіз; гістопатологія; ендокринна/метаболічна

B37002 Аналіз; гістопатологія; кров

N37001 Аналіз; гістопатологія; неврологічна

F37001 Аналіз; гістопатологія; очі

W37001 Аналіз; гістопатологія; репродуктивна

R37001 Аналіз; гістопатологія; респіраторна

K37001 Аналіз; гістопатологія; серцево-судинна

L37001 Аналіз; гістопатологія; скелетно-м’язова

D37001 Аналіз; гістопатологія; травлення

U37001 Аналіз; гістопатологія; урологія

S37001 Аналіз; гістопатологія; шкіра

A34003

Аналіз гормонів

Щонайменше три з переліку

T34034 Аналіз; адренокортикотропний гормон (АКТГ, адренокортикотропін)

T34029 Аналіз; альдостерон

W34010 Аналіз; антимюллерівський гормон

W34006 Аналіз; бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (титр/кільк)

T34033 Аналіз; вазопресин (антидіуретичний гормон)

X34004 Аналіз; естрадіол

Y34008 Аналіз; естрадіол; чоловічий

X34007 Аналіз; індекс вільного тестостерону; жіночий

Y34005 Аналіз; індекс вільного тестостерону; чоловічий

T34019 Аналіз; інсулін

T35002 Аналіз; катехоламіни

T34007 Аналіз; кортизол

X34002 Аналіз; лютеїнізуючий гормон (ЛГ, лютропін)

Y34007 Аналіз; лютеїнізуючий гормон; чоловічий

T34030 Аналіз; паратироїдний гормон

X34003 Аналіз; прогестерон

Y34009 Аналіз; прогестерон; чоловічий

A34032 Аналіз; пролактин

A34040 Аналіз; ренін

A34033 Аналіз; тестостерон

X34005 Аналіз; фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); жіночий

Y34006 Аналіз; фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); чоловічий

W34005 Аналіз; хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

Y34010 Аналіз; Хоріонічний гонадотропін людини; M

T34015

Аналіз; функція щитовидної залози

T34037 Аналіз; тиреоїдна пероксидаза

T34028 Аналіз; тиреотропний гормон (тиреотропін,ТТГ)

T34027 Аналіз; тироксин

A33051

Аналіз; імунний статус

Включає імуноцитологічні дослідження

B33007

Аналіз; імуноглобулін

Включає визначення імуноглобілінів G та М

A33029

Аналіз; кардіоембріональний антиген

Правильна назва Раково-ембріональний антиген

A33005

Аналіз; імунологія

Включає циркулюючі імунні комплекси

 

B34027

Аналіз; повний аналіз крові для поверхневих маркерів (CD)

Включає імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові

A34016

Аналіз; РАСТ (антитела аллергія)

Включає специфічне дослідження крові на антитіла до імуноглобуліну Е (IgE). 

W34003

Аналіз; внутрішньоутробний

Всі інші дослідження, які виконуються внутрішньоутробно, крім 16606-00 Аналіз крові плода

A37002

Аналіз; цитологія

Все інше, крім

H37002 Аналіз; цитологія; вухо

X37003 Аналіз; цитологія; генітальна; жіноча

Y37002 Аналіз; цитологія; генітальна; чоловіча

T37002 Аналіз; цитологія; ендокринна/метаболічна

B37003 Аналіз; цитологія; кров

N37002 Аналіз; цитологія; нейрологічна

F37002 Аналіз; цитологія; око

W37002 Аналіз; цитологія; репродукція

R37002 Аналіз; цитологія; респіраторна

K37002 Аналіз; цитологія; серцево-судинна

L37002 Аналіз; цитологія; скелетно-м’язова

D37002 Аналіз; цитологія; травлення

U37002 Аналіз; цитологія; урологія

S37002 Аналіз; цитологія; шкіра

W35004

Аналіз; сеча; вагітність

Включає визначення білку в сечі

W34004

Аналіз; антенатальні серологічні маркери

Дослідження на TORCH-інфекції  у вагітних

D33027

Аналіз; антиген гепатиту

Одночасно визначення антигенів до 2 типів вірусів гепатиту

D33026

Аналіз; антитіла до гепатиту

Одночасно визначення антитіл до 2 типів вірусів гепатиту

A33010

Аналіз; венеричне захворювання

Включає одночасне дослідження на виявлення сифілісу, гонореї, хламідії

Взяття біоматеріалу на бактеріологічне дослідження

Коди:

A33039 Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

H33003 Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

R33008 Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

F33003 Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

X33005 Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

S33003 Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

R33006 Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

A33007 Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків

Коди:

A33039 Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

H33003 Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

R33008 Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

F33003 Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

X33005 Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

S33003 Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

R33006 Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

A33007 Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків

A33033

Аналіз; мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

Включає все інше, крім:

A33039 Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

H33003 Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

R33008 Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

F33003 Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

X33005 Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

S33003 Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

R33006 Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

R33002 Посів; мазок з зіву

Бактеріологічні дослідження (визначення культури та чутливість до антибіотиків

A34028 Аналіз; гемокультура

A33045 Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

D33008 Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

S33007 Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

R33005 Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

X33004 Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

U33004 Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

A34028 Аналіз; гемокультура

A33045 Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

D33008 Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

S33007 Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

R33005 Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

X33004 Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

U33004 Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

A33054

Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість

(Бактеріологічні дослідження -визначення культури та чутливість до антибіотиків)

Включає бактеріологічне дослідження, крім:

A34028 Аналіз; гемокультура

A33045 Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

D33008 Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

S33007 Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

R33005 Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

X33004 Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

U33004 Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

Бактеріоскопічні дослідження

H33001 Аналіз; мікробіологія; вухо 

X33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

Y33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

T33001 Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

B33004 Аналіз; мікробіологія; кров

N33001 Аналіз; мікробіологія; неврологічна

F33001 Аналіз; мікробіологія; око

L33002 Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

W33006 Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

R33003 Аналіз; мікробіологія; респіраторна

K33001 Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

D33003 Аналіз; мікробіологія; травлення

U33002 Аналіз; мікробіологія; урологія

S33001 Аналіз; мікробіологія; шкіра

H33001 Аналіз; мікробіологія; вухо 

X33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

Y33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

T33001 Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

B33004 Аналіз; мікробіологія; кров

N33001 Аналіз; мікробіологія; неврологічна

F33001 Аналіз; мікробіологія; око

L33002 Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

W33006 Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

R33003 Аналіз; мікробіологія; респіраторна

K33001 Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

D33003 Аналіз; мікробіологія; травлення

U33002 Аналіз; мікробіологія; урологія

S33001 Аналіз; мікробіологія; шкіра

A33004

Аналіз; мікробіологія

 

Включає все інше крім:

H33001 Аналіз; мікробіологія; вухо 

X33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

Y33001 Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

T33001 Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

B33004 Аналіз; мікробіологія; кров

N33001 Аналіз; мікробіологія; неврологічна

F33001 Аналіз; мікробіологія; око

L33002 Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

W33006 Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

R33003 Аналіз; мікробіологія; респіраторна

K33001 Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

D33003 Аналіз; мікробіологія; травлення

U33002 Аналіз; мікробіологія; урологія

S33001 Аналіз; мікробіологія; шкіра

R33001

Посів; туберкульоз

Проведення дослідження

A33035

Аналіз; серологія

Все інше, крім кодів серологічних досліджень з вказаними  збудниками, які вказані в класифікаторі

A33032

Аналіз; вірус Епштейна-Барр

За допомогою методу ПЛР

A33031

Аналіз; серологічні маркери віруса Епштейна-Барр

Включає визначення антитіл

A33040

Аналіз; серологічні маркери вірусів

Визначення антитіл до 2 та більше типів вірусів

A33006

Аналіз; хламідія

Включає ПЛР

Джерело: роз'яснення НСЗУ


Долучайтеся до нас у Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також y Viber та WhatsApp. Та будьте в курсі актуальних новин зі світу медицини.


P.S.: Перелік наших послуг ось тут!

1 466 переглядів0 коментарів

Kommentit


Kommentointi on poistettu käytöstä.
bottom of page